Một bản lịch và các sản phẩm tranh gỗ được cắt hoàn chỉnh

Lịch gỗ Việt cao cấp năm mới

Dịch vụ làm lịch gỗ Việt cao cấp năm mới tại công ty quảng cáo Sắc Kim sẽ được chính thức bắt đầu vào tháng 5/2018. Chúng được tạo thành từ gia công gỗ trên máy cắt CNC tạo thành một khung lịch đẹp hoàn chỉnh.